1.7.2010 voimaan astuneen asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan aikomistaan kunnossapito- tai muutostöistä ja taloyhtiö on velvollinen valvomaan tätä.

-> Katso tästä ohje kunnossapitotöiden tekemiseen

-> Lataa tästä muutos -ja kunnossapitoilmoitus