T.L. Johansson on isännöintitoimisto, jossa paneudutaan kiinteistön kokonaisvaltaiseen, pitkäjänteiseen, taloudelliseen, hallinnolliseen ja tekniseen hoitamiseen; asukkaita ja käyttäjiä unohtamatta.

Pitkäjänteinen

Yritys on perustettu 1992, josta lähtien on ryhdytty kokoamaan tietoa kiinteistöjen hallinnoimisesta, käyttämisestä, ylläpitämisestä ja korjaamisesta.

T.L. Johansson Oy:n henkilökunta suorittaa kiinteistön isännöintiylläpitoon liittyvät toimet toimistossamme Myllypurossa.
 
Yrityksen toiminta-ajatuksena on isännöinti, jossa paneudutaan kiinteistön kokonaisvaltaiseen, pitkäjänteiseen, taloudelliseen, hallinnolliseen ja tekniseen hoitamiseen; asukkaita ja käyttäjiä unohtamatta.

Yhdellä isännöitsijällä on, yleisestä isännöintitavasta poiketen, selkeästi pienempi määrä taloyhtiöitä isännöitävänään, kuitenkaan hoitopalkkion olematta merkittävästi suurempi. 

 
Taloudellinen

Huoltosopimukseen sisältymättömät, useimmiten ulkopuoliselta teetettävät työt voidaan suorittaa toimestamme, käyttäen yhteisyritystämme. Näin saatu informaatio välittyy taloyhtiön historiaan ja saatu tieto voidaan analysoida ja sitä voidaan käyttää pitkän tähtäyksen suunnitelman laatimisessa.

Insinöörijaoksemme JSA-Consulting Oy on samaa konsernia, kuten myös Isännöintitaito Oy. JSA-Consulting Oy mm. suunnittelee ja rahoittaa energiataloudellisten ratkaisujen toteuttamista isännöimissämme kiinteistöissä takaisinmaksumallilla, jossa talon omaa rahaa ei käytetä. Laitteistojen takaisinmaksussa käytetään energiamaksuista saatuja säästöjä.

 
Kokonaisvaltainen

Käymme kiinteistöllä säännöllisesti ja osallistumme aktiivisesti huollon ja siivouksen tarkasteluun ja ohjaukseen. Voimme suorittaa osan yleensä ulkopuoliselta toimijalta tilatuista teknisistä töistä taloyhtiön antaman valtuutukseen mukaan ja samalla käynnillä suoritamme kiinteistön teknistä ja rakenteellista tarkkailua kiinteistön pitkäaikaisemman korjaussuunnitelman luomiseksi ja toteuttamiseksi.

Pyrimme laajentamaan toimeksiantajakuntaamme, koska meillä on potentiaalia antaa enemmän ja samalla lisätä taloyhtiöiden mahdollisuutta saada moniosaavaa isännöintiä. Taloyhtiön ei välttämättä tarvitse hankkia ulkopuolisia konsultteja, jotka eivät ole kiinnostuneita saadusta informaatiosta ja palautteesta, vaan lähtökohtiin perehdytään kalliisti useamman kerran. Toimintamallimme avulla saadaan hankeorganisaatio pidettyä matalana. Tämä heijastuu pitkävaikutteisesti suoraan myös yhtiön osakkaiden maksamiin vastikkeisiin alentavasti.

 

Asukkaita unohtamatta

Kiinteistön isännöinnissä tavoitteena on elinkaariajattelu, jossa tehtyjen päätösten tulee olla sopusoinnussa yhtiön tilan ja tulevaisuuden kanssa.

Jos olet kiinnostunut esittämästämme konseptista, ole hyvä ja ota yhteyttä!